Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Crypto-water... Hoe maak je gestructureerd harmonetic®water


Sinds Dr. Gerard Pollack zijn presentatie over de vierde fase van water op het fasciaresearch congres in Vancouver gaf is er veel geschreven over gestructureerd water. Veel van het in het lichaam aanwezige water heeft een vloeibare kristallijne structuur. In het lichaam aanwezige componenten, zoals collageen en celmembranen, zijn ook kristallijn. Deze structuren werken nauw samen met gestructureerd water en vormen samen een informatienetwerk dat iedere cel in het lichaam bereikt. De vloeibare kristallijne organisatie van het menselijk lichaam verklaart de ogenblikkelijke overdracht van signalen en andere biologische informatie.


De microtubili in onze cellen bevatten gestructureerd water, maar ook ons DNA bevat gestructureerde water rond de helix en dit draagt bij aan de wonderlijke capaciteiten van DNA. Door het DNA te laden met gestructureerd water helpen we mee aan het activeren van het DNA en zijn we in staat om mee te bouwen aan netwerk van harmonie op de aarde.


Harmonetic®water creëert geometrische patronen die harmoniëren met het DNA, waardoor de cellen in staat zijn te functioneren op de manier waarop de natuur het bedoelt heeft. Het probleem is dat het merendeel van het water dat we drinken op een onnatuurlijke manier wordt verwerkt en getransporteerd. Ons drinkwater heeft de structuur die het had toen het door beken en rivieren stroomde verloren en ongestructureerde water is niet in staat de gezonde patronen in ons lichaam te behouden.


G.W. Hardin heeft een open-source geopend om gestructureerd water te maken het z.g. Harmonetic®Water. Harmonieuze mathematische patronen en frequenties worden gebruikt om het water te structureren. Hij behoudt zelf de rechten op de naam en het octrooi op de technologie waarmee het water gestructureerd en in staat gemaakt wordt haar structuur langer te behouden, maar de informatie is vrijelijk beschikbaar. In water dat met deze techniek gestructureerd is blijft de harmonische structuur ongeveer vier weken behouden. Als het water in plastic flessen bewaard wordt dan behoudt het ca twee weken zijn structuur, waarna het opnieuw gestructureerd moet worden. Een artikel hoe dit water te maken staat op zijn website. Hoe je het Solfeggio systeem, waarmee je het water wil structuren, opbouwt, staat in dit artikel.


Harmonetic®water werd op doeltreffendheid en het vermogen om de patronen en trillingen te behouden onderzocht in Colorado. Met behulp van een Bio-Scan machine, werd bij de deelnemers een stijging van 50-60% in het niveau van cellulaire hydratatie vastgesteld. Deze superhydratie stelt de cellen staat zich veel sneller van giftige stoffen te ontdoen. Sommige deelnemers aan het onderzoek meldden dat deze snelle ontgifting tot bijverschijnselen als hoofdpijn, stijve nek, keelpijn e.d. leidde. Het advies is in dit geval; halveer de hoeveelheid gestructureerd water die je drinkt totdat de verschijnselen niet meer optreden. Andere deelnemers hadden totaal geen last van deze verschijnselen en meldden meteen een dramatische terugkeer naar hun natuurlijke staat van welbevinden.


Deelnemers aan de studie rapporteerden dat ze over meer energie beschikten, meer mentale helderheid hadden, ze ervaarden een verbeterde emotionele balans en ondervonden een verbeterd gevoel van welbevinden door het gebruik van gestructureerd water.


Harmonetic®water is bedoeld als een middel om naar een natuurlijke staat van harmonie terug te keren en niet als een vervanging van een medisch consult.


Hoe gebruik je gestructureerd water?


Begin met een kleine hoeveelheid water en verdubbel de hoeveelheid totdat je voelt dat je het beste niveau voor jou bereikt hebt. Vertrouw op  je intuïtie, als je denkt dat je lichaam het aankan de hoeveelheid dagelijks of wekelijkse te verdubbelen, ga daar dan ook vanuit. Niemand kent je lichaam beter dan jij. Als je een gevoelig persoon bent, begin dan met met een kleine hoeveelheid ca 60 ml. Als je gemakkelijk met verandering omgaat, begin dan met een glas water (ca. 200 à 250 ml.) Als je merkt je zoveel energie krijgt dat er problemen ontstaan met inslapen, verminder dan je dagelijkse inname. De studie heeft echter aangetoond dat de meeste mensen een beter slaappatroon ontwikkelen door het drinken van gestructureerd water.


Het beste is om gestructureerd water uit een glas te drinken, en het is ook een goed idee om eerst een intentie naar het water te sturen (bijvoorbeeld "Ik kies ervoor dat dit water mijn lichaam in harmonie zal brengen") vóór het op te drinken. Houd het water uit de buurt van magnetrons en/of wi-fi-routers. Stel het water ook niet aan direct zonlicht bloot. Deze veroorzaken een de-structurering in het water. Leg om diezelfde reden ook je mobiele telefoon niet naast het water.


Voel je vrij om het water gebruiken bij het maken van andere dranken. Koken en bevriezen leidt tot een herstructurering van het water, maar harmonetic®water heeft wellicht meer te bieden dan alleen structuur. We horen dat de koffie van gestructureerd water heerlijk is! Drink het water op dagelijkse basis en in hoeveelheden die voor jou werken.


Water is een zeer bijzondere stof die vele verschijningsvormen kent. De mens bestaat voor 70-80% uit water. De hoeveelheid en zuiverheid van het water dat wij dagelijks tot ons nemen is dan ook van groot, heel groot belang. Water functioneert ook als een informatiedrager, te denken valt in dit verband aan homeopathische middelen. De meest bekende wetenschapper die onderzoek doet naar de bijzondere energetische- en geheugeneigenschappen van water is Masaru Emoto. Masaru Emoto zegt dan ook: “Zeg voor het gebruik van water 'sorry' en na het gebruik ervan 'dank je wel”. Het 'voeden' van positieve emoties aan het water zal het water verder vitaliseren.


Dr. Mercola Interviews Dr. Pollack

Wordt onderdeel van het harmonisch netwerk en breng vrede en voorspoed voor de aarde en haar bevolking.