Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

“Form is the more elusive component of sound. Sound-forms can be seen by subjecting mediums such as sand, water, or clay to a continuous sound vibration.” - Dr. John Beaulieu


Recente studies wijzen uit te dat geluid de belangrijkste organisator van het universum is (uni versum betekent natuurlijk ook niet voor niets één lied). Geluid en leven lijken onverbrekelijk met elkaar verbonden. Dit roept de volgende vraag op: is het universum afgestemd op een specifieke frequentie?


Wereldwijd is de meeste muziek afgestemd op 440 Hz (ook wel “Rockefeller's Standaard" of "Industriele tuning” genoemd). Dit is de standaard die in 1926 informeel door de muziekindustrie werd geadopteerd en in 1953 officieel door de International Organization for Standardization in Londen als standaard werd aangenomen. Veel onderzoekers menen dat 440 Hz disharmonisch is met de natuurlijke resonantie van de natuur, het kan stress, negatief gedrag en onstabiele emoties veroorzaken.


De 432 Hz is een alternatieve frequentie waarvan gezegd wordt dat hij mathematisch wel overeenkomt met de patronen waaruit het universum is opgebouwd. In tegenstelling tot 440 Hz heeft de 432 Hz tuning oude wortels. Deze muzikale afstemming van A = 432 Hz is te vinden in vele religies en culturen in de vroegere tijden. De meeste oude Egyptische en Griekse instrumenten werden afgestemd op deze frequentie. Ook Tibetaanse klankschalen lijken allemaal harmonisch te zijn met de 432 muziekschaal. De oorspronkelijke Stadivarius-viool was specifiek ontworpen voor 432 Hz. De Italiaanse componist Giuseppe Verdi stelde zijn composities op deze frequentie af en stelde vast dat deze tuning ideaal is voor operazangers, omdat het de stembanden niet beschadigt. Daarom is deze A=432 Hz bekend geraakt als "Verdi's A". Ook Mozart stelde zijn muziek op deze frequentie af. Van muziek die op 432 Hz is afgestemd wordt gezegd dat het genezende energie voortbrengt.


De Amerikaanse auteur dr. Leonard G. Horowitz heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van 440 Hz op de mens. Dr. Horowitz verwijst naar onderzoek door Walton, Koehler, Reid, et al., waaruit blijkt dat een toonhoogte van 440 Hz botst met de chakra's. Moderne muziek stimuleert tevens het ego en de linkerhersenhelft, terwijl intuïtie en creatieve inspiratie worden onderdrukt.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat licht (fotonen) en geluid (fononen) de communicatie in en tussen cellen verzorgen. Het menselijk lichaam bestaat voor bijna 80 procent uit water en is een vloeibare kristallen supergeleider. Frequenties vormen geometrische patronen in het water in de cellen, deze patronen kunnen zowel een helende als verstorende werking hebben. Lichamelijk herstel lijkt dus meer te maken te hebben met frequenties en muziek dan aanvankelijk werd gedacht.


Door de invoering van de 440 Hz wordt de wereldbevolking continu blootgesteld aan frequenties die leiden tot agressie, psychosociale irritatie en emotionele onbalans, waardoor mensen meer vatbaar zijn voor fysieke en psychologische aandoeningen en steeds vaker in moeilijkheden komen. Dr. Horowitz pleit voor een muzikale revolutie om wereldgezondheid en -vrede te realiseren. Deze revolutie is al begonnen omdat verschillende musici hun muziekinstrument anders stemmen. Muziekmakers zouden volgens hem de discussie over deze feiten moeten aanwakkeren. Horowitz vindt ook dat ze zich moeten uitspreken tegen de militarisering van muziek die in overal wordt doorgezet. Ook propageert hij dat muzikanten hun instrumenten moeten stemmen en tonen moeten gebruiken die aangenaam en helend zijn.


Het Schiller Instituut, een  internationale politieke en economische organisatie, adviseert ook muziek af te stemmen op 432 Hz. Dit omdat deze frequentie in lijn is met wiskundige basis van de Gulden snede (1 tot 1.618). Overal in de natuur, in de opbouw van alle levensvormen, is het een essentiële geometrische aspect dat als universele wet functioneert. Aangezien muziek gecreëerd wordt door de menselijke geest, is het een levend proces, daarom moet ook muziek beantwoorden aan deze Gulden snede. Volgens het Schiller Instituut is A = 440 Hz een "louter willekeurige waarde, zonder enige fysiek-geometrische rechtmatigheid. A = 440 Hz is een krankzinnige afstemming in de strikte zin dat het geen samenhangende relatie met het heelal en de natuur heeft. Zij voegen eraan toe:" Als we de 'tuning' van het zonnestelsel op een soortgelijke manier veranderden, zou het ontploffen en desintegreren! De schepping maakt geen fouten: ons zonnestelsel functioneert zeer goed met zijn afstemming, die uniek in overeenstemming is met C = 256. Dit is dus de enige wetenschappelijke afstemming. "


Volgens Johannes Kepler's studies is de A = 432 Hz de frequentie die in overeenstemming is met deze heilige verhouding en wordt daarom beschouwd als de enige originele harmonische intonatie van de natuur en het universum. En ... 432 Hz tuning is volledig in overeenstemming met deze studies. Het afspelen van muziek die op 432 Hz is afgestemd, vervult de luisteraar een gevoel van vrede en welbevinden. Het resoneert in je lichaam en lost emotionele blokkades op. Het brengt je in een natuurlijke ontspanningstoestand verruimt je bewustzijn. 432 Hz laat je lichaam, en de wereld om je heen, op een natuurlijke manier resoneren. Bovendien lijkt 432 Hz invloed op het hartchakra te hebben, en kan daarom een goede invloed hebben op je spirituele ontwikkeling.


Moderne muzikanten die hun instrumenten afstemden op 432 Hz kwamen tot de ontdekking dat de muziek die deze instrumenten voortbrengen veel mooier en harmonieuzer is dan muziek die wordt voortgebracht door instrumenten die op 440 Hz zijn afgestemd. 432 Hz  wordt ervaren als een intense innerlijke ervaring waar 440 Hz meer als buiten het lichaam werd ervaren. 432 Hz leek ook de hele ruimte te vullen waar A = 440 Hz meer als een lineaire geluidsweergave werd ervaren.

Het is vrij eenvoudig om muziek om te zetten van A=440 naar A=432 Hz of C=528 Hz met het programma Audacity.Download Audacity


Musical control


Musical Cult control


528 Hz - De liefdes frequentie - luister non stop 528 muziek


Volgens Dr. Leonard Horowitz staat de 528 Hertz frequentie centraal in mathematische matrix van de schepping. In zijn boek “The Book of 528” getuigt hij van zijn overtuiging dat deze frequentie een nieuwe tijd inluidt, een tijd van transformatie en wereldvrede. Meer dan welke frequentie dan ook resoneert deze toon met het hartchakra. Het verbindt je hart met je spirituele essentie, het is de wondertoon uit de Solfeggio schaal, die door priesters uit de oudheid werd gebruikt om wonderen te volbrengen.


In 2010, gebruikten onderzoekers John en Nancy Hutchinson, met succes de 528 Hz frequentie en andere Solfeggio tonen, om het verontreinigde water in de golf van Mexico te reinigen na de BP olieramp.


Mathematicus Victor Showell beschrijft 528 Hz als fundamenteel voor Pi, Phi, en de Gulden snede. Samen met John Stuart Reid (pionier in acoustisch onderzoek en cymatica) toonde hij aan dat 528 dezelfde geometrie van cirkels en spiralen bevat zoals die ook voorkomen in de structuur van DNA.


528 Hz is dé bioenergetische frequentie voor gezondheid en een lang leven. Deze harmonische vibratie verlicht je hart en brengt je in harmonie met de universum.  


Kun je je voorstellen hoe mooi en vreedzaam de wereld zou zijn als iedereen met deze frequentie zou resoneren?


Meer en meer mensen ontwaken mentaal, emotioneel en spiritueel en kiezen ervoor afgestemd te zijn op de 528 Hz frequentie. Deze helende toon helpt je met het bereiken van "flow" en een perfect ritme. Bijna onze gehele wereldeconomie is gebouwd op de fundamenten van hebzucht, ziekte en dood. Deze krachtige liefdesfrequentie kan de problemen die de wereld nu ondervindt helpen oplossen. In mijn praktijk zet ik deze krachtige frequentie om in torsievelden of scalaire golven die de cellen diep penetreren en je helpen je bewustzijn te verruimen en je volledige potentie te bereiken.


De hoeveelheid tijd die het in beslag neemt voor de cellen om de vibratie van 528 Hz vast te houden verschilt van mens tot mens en hangt af van hoe je lifestyle, je levensmissie, je genetische en karmische lading, de mate van celbeschadiging en je core overtuigingen zijn. Blokkerende overtuigingen kunnen overigens aangepakt worden met energetische power remedies.


Als de frequentie van 528 Hz zich eenmaal in je fysieke lichaam heeft geintegreerd gaan je cellen deze frequentie ook uitzenden naar de mensen om je heen, zodat ook zij mee gaan resoneren in de liefdesfrequentie.