Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Piramide van Van Gelder

Steeds vaker wordt duidelijk dat lichaam en geest één zijn, het bodymindspirit-complex.  Ons bewustzijn heeft invloed op wat er in je lichaam gebeurt en andersom heeft het lichaam invloed op de psyche.

De manier waarop wij met emoties omgaan is sterk van invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Onverwerkte emoties slaan we op in de lichaamsfascie en verstoren de balans. Ook slechte verwachtingen beïnvloeden ons bestaan.

Zolang er evenwicht is in het bodymind-complex zijn we gezond en gelukkig.

Stress, van fysieke, emotionele of mentale aard, blijkt de belangrijkste oorzaak van disbalans in het bodymind- complex. Het bodymind-complex kan natuurlijk ook uit balans raken door trauma, vergiftiging en infectie. Een goed aangestuurd bodymind-complex is echter veel minder vatbaar voor deze factoren.

Evenwicht op deze drie niveaus is nodig om het zelfgenezend vermogen van de mens te activeren.

Stress, van fysieke, emotionele of mentale aard, blijkt de belangrijkste oorzaak van disbalans in het bodymind- complex. Het bodymind-complex kan natuurlijk ook uit balans raken door trauma, vergiftiging en infectie. Een goed aangestuurd bodymind-complex is echter veel minder vatbaar voor deze factoren.

Evenwicht op deze drie niveaus is nodig om het zelfgenezend vermogen van de mens te activeren.


Het bodymind-complex wordt aangestuurd door 3 regelsystemen:

Het bewustzijns regelsysteem, hierbij gaan we er vanuit dat mentale en spirituele processen aan de basis van gezondheid en ziekte staan. Dit onderschrijft de Indiase visie die stelt dat ziekte en gezondheid voortkomen uit gedachtenvelden die ontstaan in de chakra's.

Het emotionele regelsysteem, hierbij gaan we er vanuit dat verkeerd omgaan met emoties aan de wieg staat van ziekte en ongemak. Dit onderschrijft de Chinese visie die stelt dat het verkeerd omgaan met emoties, die opgewekt worden in de organen, de energetische huishouding in de meridianen verstoort met ziekte tot gevolg

Het fysieke regelsysteem, dit systeem bestaat uit het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, deze stelsels werken nauw samen en regelen samen een groot aantal zaken. Storingen in een van deze stelsels leiden tot ziekte.

Stress is de belangrijkste oorzaak voor onbalans in het bodymind-complex.

Alle behandelingen zijn erop gericht om het evenwicht in de regelsystemen te herstellen waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam ruimte krijgt om zijn werk te doen, waardoor  klachten, pijn en ongemak verdwijnen.De Nag Hammadi geschriften zijn een belangrijke verzameling bronteksten uit het begin van onze jaartelling. Ze werden in 1945 bij toeval ontdekt. Evenals de vondst van de Dode-Zeerollen bij Qumran, heeft ook deze vondst in de wetenschappelijke wereld veel consternatie veroorzaakt.

Het merendeel van deze documenten heeft een gnostische inhoud en heeft kennis, inzicht als onderwerp. Hierbij gaat het niet om uiterlijke, maar om innerlijke kennis. Deze kennis moet leiden tot verlossing als bestemming van de ziel. Dit wordt gnosis genoemd.