Positief Gezond

De Heulenaar - Praktijk voor alternatieve geneeskunde

Vergoeding meestal via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Waarom positief gezond? Is gezondheid ook weleens negatief?
Gek genoeg is dat het geval! Chronische klachten worden in de reguliere gezondheidszorg meestal behandeld met medicijnen. Medicijnen onderdrukken vaak alleen de symptomen van de pathologie, maar genezen de ziekte niet, waardoor je klachten wèl verdwijnen maar de kwaal nìèt. Zo ben je dus klachtenvrij ziek ofwel “negatief gezond”.
Omdat de kwaal niet verdwenen is ben je gedoemd jarenlang "medicijnen" te slikken. Als je je dan realiseert dat medicijngebruik op de derde plaats staat als oorzaak van overlijden dan begrijp je dat dit een zeer ongewenste situatie is. Natuurgeneeskunde biedt een schat aan mogelijkheden om klachten op een natuurlijke manier te verhelpen of sterk te verbeteren, bijvoorbeeld via de voeding, met fytotherapie, met energetische therapie of d.m.v. een andere lifestyle, waardoor medicijngebruik verminderd kan worden. Verminder medicijngebruik echter altijd in overleg met de arts.
Als natuurgeneeskundig therapeut in alternatieve geneeswijzen ga ik er vanuit dat mensen gezond zijn, en blijven, als er evenwicht is in, niet alleen de fysieke, maar ook de mentale en emotionele processen van ons bodymind-complex. Evenwicht op deze drie niveaus is nodig om het zelfgenezend vermogen van de mens te activeren. Deze niveaus beïnvloeden elkaar onderling, als een van de niveaus verstoord is dan merk je dat ook op de andere niveaus.

Ik maak bij het opstellen van een behandelplan gebruik van het belasting-belastbaarheidsmodel.

Soms ontstaan klachten omdat je te hard gewerkt hebt of omdat je juist te weinig doet.
Soms is je houding verkeerd en is je lijf de hele dag in gevecht met de zwaartekracht.
Soms is je voedingspatroon ongezond of je ademhaling is ontregeld, tekorten aan bouwstoffen, zuurstof en koolzuur ontstaan.
Soms ben je niet in balans met de wereld om je heen

Vaak is het echter zo dat er ook andere dingen spelen. Je maakt je ongerust over je baan, de toekomst, je kinderen, of je thuissituatie is minder prettig.
Hierdoor is de spanning in je lijf continu verhoogd en slaap je onrustig, je hebt moeite om je te concentreren. Dit zijn herstelbelemmerende factoren.
Het lichaam houdt zich paraat om in actie te komen, alle energie die beschikbaar is wordt daartoe aangewend. Kleine schades die ontstaan worden niet meer hersteld en ook gezonde weefsels worden afgebroken.

Dan is het tijd om even pas op de plaats te maken en te inventariseren hoe je hier beter mee om kan gaan.

Als holistisch therapeut kan ik hierbij van dienst zijn.

Aangesloten bij:

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Bel of mail voor een afspraak of informatie:

0174-295970 / 0648-636422

info@deheulenaar.nl

Behandelingen worden meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De eigen bijdrage is hierop niet van toepassing.

Shri Yantra staat symbool voor harmonie en eenwording, het trekt een grote hoeveelheid heling en licht aan. Het bevordert welbevinden, materiële en spirituele groei en verwijdert negatieve vibraties. Shri Yantra brengt zuivering, gezondheid en bescherming. In augustus 1990 verscheen deze gigantische formatie (ca 500m2) in de vorm van de Sri Yantra in de bedding van een drooggevallen meer in de staat Oregon.

The face of Jesus

Een van de meest bijzondere relikwieën in het christendom is de lijkwade van Turijn. Op het doek is de afbeelding te zien van een gefolterde, gekruisigde man. Miljoenen christenen geloven dat het de lijkwade betreft waarin Jezus na zijn dood werd gewikkeld en begraven. Er is door de jaren heen geprobeerd aan te tonen dat het om een vervalsing zou gaan maar recent onderzoek toont aan dat het doek uit de eerste eeuw èn uit Jeruzalem stamt, en dat er geen technieken bekend zijn waarmee dit door mensen vervaardigd zou kunnen zijn. Goed Nieuws, kennelijk kijken we hier naar het gezicht van de Heilige van Nazareth.